in Dutch, Non-fiction

“Nederland is voor de Nederlanders”, zegt meneer Wilders en een groeiend aantal Nederlanders juichen hem daarbij toe. Profilerend en generaliserend als meneer Wilders is doet hij het graag voorkomen alsof het daarbij om de meerderheid gaat maar 35% is volgens de algemeen geldende regels van de rekenkunst nog altijd de minderheid en dus is kennelijk 65% van de Nederlandse bevolking het niet met meneer Wilders eens. Een rekenkundig feitje waar we meneer Wilders uiteraard verder niet over horen. Maar zelfs dat het in werkelijkheid niet de meerderheid is verandert niets aan het feit dat toch klaarblijkelijk een grote groep Nederlanders volgens de opiniepeilingen het meneer Wilders eens blijkt of lijkt te zijn en daar is meneer Wilders uiteraard reuze blij mee.

De vraag die we ons als Nederlanders daarbij echter moeten stellen is welke Nederlanders meneer Wilders precies bedoelt met deze uitspraak. Bedoelt meneer Wilders de stoere Friesen en de zuinige Zeeuwen, de nuchtere Groningers en de flamboyante Brabanders, de gezellige Limburgers en de wilde Hollanders, de droge Drenten en de trouwe Tukkers, en alle andere provincies waar geboren en getogen Nederlanders wonen en leven? Nederlanders uit alle windstreken, stoer en eigenzinnig. 15 miljoen mensen in een heel klein en erg mooi land aan de kust van de Noordzee. Meer dan de helft daarvan leeft beneden de zeespiegel, beschermd door dijken en een paar keer per jaar wordt het spannend als zelfs de robuuste Nederlanders van storm spreken. Wat in andere landen al een storm genoemd wordt, is bij ons een sterke wind. Zo zijn wij Nederlanders, wij zijn stoer en hoe recht je gaat heeft niets met kracht te maken, dat bepaalt in Nederland de wind.

Je kan snel de indruk krijgen dat meneer Wilders het over deze Nederlanders heeft, deze Nederlanders die altijd op het weer mopperen en toch bij weer en wind hun gang gaan. Maar Nederland is veel meer dan de Nederlanders met voorvaders die ergens tussen klei, zand, duinen en heide geboren zijn. Kijken we objectief naar de bevolkingscijfers, dan zien we dat van de 16 miljoen Nederlanders binnen Nederland er minder dan 10 miljoen daadwerkelijk uit dat kleine landje aan de Noordzee stammen. En voor het overgrote deel is daar een hele eenvoudige historische verklaring uit de vorige eeuwen voor, het directe gevolg van de geschiedenis van Nederland en de overzeese kolonisatie.

Nederland en de Nederlanders bestaan namelijk ook uit de mensen uit voormalig Nederlands-Indië en hun vele nazaten, die tijdens en direct na het koloniale bewind van Nederland in Nederlands-Indië naar moederland Nederland zijn gekomen. Uiteraard horen daar ook de naar Nederland geïmmigreerde Molukkers en hun families bij, vaak trouwe KNIL militairen tijdens het Nederlandse bewind in voormalig Nederlands-Indië en dus geen oorsprong hebbend in de vele provincies van Nederland zelf. En toch zijn ook zij de Nederlanders in Nederland. Ook zij maken Nederland al sinds generaties mooi en kleurrijk, het Nederland wat Nederland was en is.

De Nederlanders uit de Nederlands-Antillen, het tropische element in het Nederlandse Koninkrijk, zijn ook Nederlanders in Nederland, geboren en getogen in Nederland. Sommige geboren op de prachtige benedenwindse en bovenwindse eilanden, andere gewoon in het Kikkerlandje aan de Noordzee. En dan zijn er nog de Nederlanders uit de tijd dat Suriname nog een door Nederland bezette kolonie was, ook zij en hun kinderen en kleinkinderen zijn Nederlanders binnen Nederland. Allemaal geboren en getogen binnen het voormalige of huidige Koninkrijk der Nederlanden en hun directe nakomelingen, dus zijn het Nederlanders binnen Nederland, zelfs nadat de grenzen van het Koningrijk der Nederlanden in de vorige eeuw terecht zijn veranderd.

We mogen er dus vanuit gaan, dat meneer Wilders begrijpt dat Nederland ook voor deze Nederlanders is, ook al uit meneer Wilders zich toch regelmatig dusdanig dat we er aan zouden kunnen twijfelen of meneer Wilders deze Nederlanders ook daadwerkelijk als Nederlanders ziet. De volgende vraag die daardoor automatisch ontstaat is of meneer Wilders Nederland ook als het Nederland van deze Nederlanders ziet. We gaan er maar voor het gemak vanuit dat meneer Wilders deze Nederlanders zeker als Nederlanders wenst te zien indien zij hun stemrecht zouden gebruiken om voor meneer Wilders te stemmen bij de volgende verkiezingen. Ook bij de opiniepeilingen zijn deze Nederlanders hoogstwaarschijnlijk zeer welkom bij meneer Wilders indien zij tot de 35% behoren die het met meneer Wilders eens schijnt te zijn.

Nederland groeit en bloeit, zoals Nederland dat altijd al door de eeuwen heen heeft gedaan. Meestal snel, soms wat langzamer maar groeien doet Nederland altijd. En met de groei van Nederland groeit ook de bevolking van Nederland, ook dat is door de eeuwen heen altijd al zo geweest. In de naoorlogse tijd was het herstel en de groei zo groot dat zelfs met de toestroom uit voormalig Nederlands-Indië Nederland niet voldoende eigen werkkracht had om de groei aan te kunnen maar we wilden alsnog groeien. We moesten groeien want stilstand is achteruitgang dus was groeien de weg naar de toekomst. Groeien buiten de grenzen van Nederland, groeien over de grenzen van de Benelux, groeien binnen de Europese Economische Gemeenschap en later de Europese Unie. Ja, dat kleine Nederland kon zelfs groeien in de wijde wereld, overal heen. Overal ter wereld onze producten en diensten verkopen.

Groeien om de schade van de oorlog te herstellen, niet alleen de materiële schade maar ook de miljoen mensen die tijdens de oorlog gestorven zijn. Nederland moest een keuze maken tussen groeien met toestroom van immigranten of niet groeien en bloeien en die keuze was snel gemaakt, Nederland moest groeien en nieuwe mede-Nederlanders was voor Nederland altijd al de normaalste zaak van de wereld. Maar er waren maar 9 miljoen Nederlanders in Nederland, niet genoeg om opnieuw te bouwen wat door de oorlog vernietigt was en te groeien, te bloeien. Nederland en de 9 miljoen Nederlanders in Nederland hadden geen schijn van kans om dat te worden wat Nederland nu met 16 miljoen Nederlanders in Nederland is.

Dus kwamen de eerste gastarbeiders naar Nederland. Eerst de Spanjaarden en Italianen maar dat was nog steeds niet genoeg. Daarna kwamen de gastarbeiders uit Marokko en Turkije die Nederland nodig had om de economische groei door te kunnen zetten toen er simpelweg nog steeds niet genoeg Nederlanders waren om alles te doen wat we konden en wilden om te groeien en te bloeien om het trotse Nederland groot te kunnen maken dat nu alleen voor de Nederlanders is volgens meneer Wilders. Ook deze mensen, en de generaties na hun die in Nederland zijn geboren en getogen omdat wij hun ouders en grootouders nodig hadden, zijn Nederlanders in Nederland. Of meneer Wilders dat nu wil of niet!

Vluchtelingen uit de toenmalige Oostbloklanden die het trotse kleine Nederland met hun ijver en inzet versterkt hebben in een tijd dat andere Nederlanders liever hun geluk zochten in Australië en Canada, zijn inmiddels ook de Nederlanders in Nederland. Zuid-Afrikanen die na de afschaffing van de Apartheid naar Nederland zijn gekomen en de Zuid-Afrikanen die juist naar Nederland zijn gekomen om de Apartheid te ontvluchten, horen eveneens bij de Nederlanders waar meneer Wilders Nederland voor wil reserveren. Apartheid wat overigens een Nederlands woord is, net als slavernij en kolonie en dat is helaas geen toeval, dat hoort allemaal bij de geschiedenis van Nederland. Het trotse stoere Nederland, eigenzinnig en eigenwijs met tulpen, fietsen en molens, en een geschiedenis die bol staat van handelsgeest, onverzettelijkheid maar ook van veroveringen, onderdrukking en uitbuiting.

Het naoorlogse Nederland heeft wereldwijd een reputatie opgebouwd en daar mogen we best trots op zijn. Vrijdenkers, liberaal en tolerant. De wallen, de koffieshops, de kaas, de bloemenexport, jaar na jaar “bedankt voor de bloemen” van het Vaticaan. Phillips is een gigant met alle ups en downs. Onze reders- en bergingsmaatschappijen beheersen nog steeds de oceanen. Half Europa kijkt inmiddels TV programma’s die uit de Nederlands entertainment keuken stammen. De havens van Nederland verslaan iedere Europese concurrent en zonder de Nederlandse logistieke bedrijven raken de supermarkten binnen Europa snel leeg. De meeste Europeanen weten niet eens dat Gouda een ontzettend mooie stad is maar de kaas met dezelfde naam kennen ze allemaal. Dat moet je eerst maar eens voor elkaar krijgen! En dat hebben we voor elkaar gekregen, met z’n alle. Alle Nederlanders in Nederland, of ze nu in dat Kikkerlandje aan de kust geboren zijn, uit de voormalige koloniën stammen of gewoon heel ergens anders vandaan zijn gekomen.

Nederland na de oorlog was en is spannend, aantrekkelijk, sexy, gaaf en voor heel veel mensen “The Place to be!” dus kwamen veel mensen uit alle uithoeken van de wereld naar Nederland en hebben meegeholpen Nederland nog mooier en sterker te maken. Niet in Nederland geboren, wel een deel van het Nederland dat nu Nederland is en door hun bijdrages het volste recht hebbend om apetrots op Nederland te zijn. Volgens meneer Wilders zullen dit vast geen Nederlanders zijn, veel van deze immigranten komen niet eens uit buurlanden van Nederland, vaak zelfs van hele andere continenten met hele andere culturen. En toch hebben ze de keuze gemaakt om naar dat regenachtige Kikkerlandje Nederland te komen, een nieuw bestaan op te bouwen en een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie en samenleving en dus zijn het Nederlanders binnen Nederland. Punt uit!

Nederlanders in Nederland zijn in ieder geval ook de Fransen, Duitsers, Belgen, en vele andere Europeanen die het naoorlogse liberale en tolerante Nederland hebben opgezocht om hier een leven en bestaan op te bouwen met familie, kinderen en kleinkinderen en Nederland mede tot de meest kleurrijke samenleving op deze wereld hebben gemaakt. Om nog maar te zwijgen van de Nederlanders die in Nederland zijn geboren uit ouders van Nederlandse en buitenlandse afkomst. Allemaal Nederlanders in Nederland en meneer Wilders wenst hopelijk dat Nederland ook voor deze Nederlanders is of bedoelt meneer Wilders toch eigenlijk alleen de Nederlanders van Nederlandse bodem met Nederlandse voorvaders van Nederlandse bodem? Het is maar gewoon een vraag die voortvloeit uit het feit dat meneer Wilders wel zegt dat Nederland voor de Nederlanders is maar zich (nog) niet wenst te uiten over de vele Nederlanders in Nederland die helemaal niet van Nederlandse bodem stammen of over Nederlanders die niet-Nederlandse voorvaderen hebben.

Hoeveel Nederlander moet een Nederlander zijn om Nederlander te zijn om volgens meneer Wilders? Is er een definitie van het aantal voorvaren van Nederlandse afstamming die een Nederlander moet hebben om volgens meneer Wilders Nederlander te zijn? We mogen hopen dat deze definitie niet bestaat omdat ons buurland ooit een vergelijkbare definitie had, we noemen dat nu de Holocaust! En toch is het een belangrijke vraag om te begrijpen wat meneer Wilders nu werkelijk bedoelt met zijn boodschap omdat Nederland nu eenmaal veel Nederlanders kent die niet “reinrassig” zijn. Mag een Nederlander met bijvoorbeeld een Moslim grootmoeder zich wel Nederlander noemen volgens meneer Wilders en is Nederland dan ook voor deze Nederlander voor wie meneer Wilders Nederland wenst te moeten reserveren?

De realiteit is dat de meerderheid van de Nederlanders of de een of andere manier geheel of gedeeltelijk zijn of haar roots in alle uithoeken van de wereld heeft. Door het koloniale verleden van Nederland, door de grote vraag naar arbeidskrachten in het groeiende en bloeiende Nederland, door de wereldreizen, door onze geschiedenis en aantrekkingskracht. Azië, Afrika, Arabië, Zuid-Amerika, Rusland, wij waren er en hebben mensen naar ons land gehaald, mensen die al lang en breed in Nederland thuishoren en zonder wie Nederland nu helemaal niet zo sterk en draagkrachtig zou zijn. Door de eeuwen heen was Nederland aantrekkelijk voor immigranten en dat zal ook altijd zo blijven. Want potverdikkeme, wat hebben we er samen een mooi land van gemaakt!

Praat geen poep, meneer Wilders!