Nederland en de Nederlanders

“Nederland is voor de Nederlanders”, zegt meneer Wilders en een groeiend aantal Nederlanders juichen hem daarbij toe. Profilerend en generaliserend als meneer Wilders is doet hij het graag voorkomen alsof het daarbij om de meerderheid gaat maar 35% is volgens de algemeen geldende regels van de rekenkunst nog altijd de minderheid en dus is kennelijk 65% van de Nederlandse bevolking het niet met meneer Wilders eens. Een rekenkundig feitje waar we meneer Wilders uiteraard verder niet over horen. Maar zelfs dat het in werkelijkheid niet de meerderheid is verandert niets aan het feit dat toch klaarblijkelijk een grote groep Nederlanders volgens de opiniepeilingen het meneer Wilders eens blijkt of lijkt te zijn en daar is meneer Wilders uiteraard reuze blij mee.

De vraag die we ons als Nederlanders daarbij echter moeten stellen is welke Nederlanders meneer Wilders precies bedoelt met deze uitspraak. Bedoelt meneer Wilders de stoere Friesen en de zuinige Zeeuwen, de nuchtere Groningers en de flamboyante Brabanders, de gezellige Limburgers en de wilde Hollanders, de droge Drenten en de trouwe Tukkers, en alle andere provincies waar geboren en getogen Nederlanders wonen en leven? Nederlanders uit alle windstreken, stoer en eigenzinnig. 15 miljoen mensen in een heel klein en erg mooi land aan de kust van de Noordzee. Meer dan de helft daarvan leeft beneden de zeespiegel, beschermd door dijken en een paar keer per jaar wordt het spannend als zelfs de robuuste Nederlanders van storm spreken. Wat in andere landen al een storm genoemd wordt, is bij ons een sterke wind. Zo zijn wij Nederlanders, wij zijn stoer en hoe recht je gaat heeft niets met kracht te maken, dat bepaalt in Nederland de wind.

Je kan snel de indruk krijgen dat meneer Wilders het over deze Nederlanders heeft, deze Nederlanders die altijd op het weer mopperen en toch bij weer en wind hun gang gaan. Maar Nederland is veel meer dan de Nederlanders met voorvaders die ergens tussen klei, zand, duinen en heide geboren zijn. Kijken we objectief naar de bevolkingscijfers, dan zien we dat van de 16 miljoen Nederlanders binnen Nederland er minder dan 10 miljoen daadwerkelijk uit dat kleine landje aan de Noordzee stammen. En voor het overgrote deel is daar een hele eenvoudige historische verklaring uit de vorige eeuwen voor, het directe gevolg van de geschiedenis van Nederland en de overzeese kolonisatie.

Continue reading